Kontakt

 

 

SE STILLINGSOPSLAG HERUNDER

 

Pastoratets kirkekontor

 

Vi deler kirkekontor med Nexø og Poulsker, derfor ligger kontoret i kirkeskolen, i Købmagergade 24 i Nexø.

Ibsker-Svaneke-Bodilsker-Christiansø Pastorat

Købmagergade 24

3730 Nexø

Tlf: 56 49 39 38

Tirsdag og fredag mellem 8 og 10
Onsdag mellem 13 og 15
Torsdag samt lørdag til mandag er der lukket.

Kordegn Ann-Krestin Rasmussen kan træffes udenfor åbningstiden; ring for aftale.

Mailadresser:

bodilsker.sogn@km.dk
svaneke.sogn@km.dk

ibsker.sogn@km.dk

Gravermedhjælper søges til Svaneke, Ibs og Bodils kirker

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

 

En stilling som gravermedhjælper i Svaneke, Ibsker og Bodilsker pastorat.

Stillingen udgør 1.058 timer om året. Timerne er fordelt på alle tre kirkegårde og fordelt over hele året. Ca 518 timer i Svaneke, 270 timer i Ibsker og 270 timer i Bodilsker

Der er færrest timer i de tre vintermåneder og hovedparten af timerne er fordelt hen over forår, sommer og efterår.

Personalet på de tre kirkegårde samarbejder omkring:

-          større arbejder på kirkegårdene

-          plantning af blomster om foråret og grandækning om efterår

-          kirketjenerfunktionen, under ferie og andet fravær samt i weekenderne.

 

Som gravermedhjælper skal du bl.a. medvirke til - og også selvstændigt kunne udføre -nedenstående kerneopgaver:

·         Anlæg og vedligeholdelse af kirkegården og tilhørende arealer, så de fremstår pæne og ordentlige

·         Føre tilsyn med samt ren- og vedligeholdelse af kirken og sognegården

·         Medvirke ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger samt kirketjeneste i øvrigt

 

Vi søger en gravermedhjælper

·         der kan arbejde selvstændigt og som er omhyggelig, ansvarsbevidst og         samvittighedsfuld

·         som sætter en ære i at udføre et kvalitetsmæssigt godt stykke arbejde

·         som har overblik og er i stand til at strukturere tid og opgaver

·         med gode samarbejdsevner

·         der kan lytte til og tale med kirkens ansatte, pårørende, håndværkere, gæster og andre, der kommer i kirken og på kirkegården

·         som ønsker at indgå i et fleksibelt og positivt samarbejde med kirkens øvrige medarbejdere og interessenter

·         som er villig til at indgå i et samarbejde med personalet i alle tre kirker i pastoratet

 

Vi vil gerne have en imødekommende gravermedhjælper som

·         holder af udendørsarbejde 

·         er en loyal og proaktiv samarbejdspartner

·         er fleksibel og engageret

 

Ansættelse og aflønning sker efter overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fællesforbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Den årlige løn udgør pr. 1/4 2021 for gravermedhjælpere uden gartneruddannelse kr. 267.703, (trin 1) og 275.177 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for personer med gartneruddannelse kr. 307.358 (trin 1) og 316.560 (trin 2). Der sker aflønning på timeløn. Udover løn indbetaler arbejdsgiver pensionsbidrag efter gældende regler.

 

Din ansøgning sendes til Bodilsker menighedsråd på 7570fortrolig@sogn.dk senest torsdag d. 22. feb. 2024.

 

Yderligere oplysning om stillingen kan fås hos graverne Mogens Riis Pedersen på telefon 40 10 73 98 eller Carsten Wridt tlf. 23204190.

 

Menighedsrådet gør opmærksom på, at der vil blive indhentet straffe- og børneattest.

 

Der afholdes samtaler i uge 9, 2024.

 

Gravermedhjælper søges til Svaneke Kirke

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

 

En stilling som gravermedhjælper ved Svaneke Kirke er ledig til besættelse pr. 1/4 2024.

Stillingen udgør 37 timer om ugen i 8 måneder om året og er som udgangspunkt fra 1. april til 30. november. Stillingen er på 1.280 timer om året. Der er samarbejde med personale på kirkegårdene i pastoratet, Ibsker og Bodilsker, hvor der kan forekomme afløsning ved ferier og andet fravær.

 

Som gravermedhjælper skal du bl.a. medvirke til - og også selvstændigt kunne udføre -nedenstående kerneopgaver:

·         Anlæg og vedligeholdelse af kirkegården og tilhørende arealer, så de fremstår pæne og ordentlige

·         Føre tilsyn med samt ren- og vedligeholdelse af kirken og sognegården

·         Medvirke ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger samt kirketjeneste i øvrigt

 

Vi søger en gravermedhjælper

·         der kan arbejde selvstændigt og som er omhyggelig, ansvarsbevidst og samvittighedsfuld

·         som sætter en ære i at udføre et kvalitetsmæssigt godt stykke arbejde

·         som har overblik og er i stand til at strukturere tid og opgaver

·         med gode samarbejdsevner

·         der kan lytte til og tale med kirkens ansatte, pårørende, håndværkere, gæster og andre, der kommer i kirken og på kirkegården

·         som ønsker at indgå i et fleksibelt og positivt samarbejde med kirkens øvrige medarbejdere og interessenter

·         som er villig til at indgå i et samarbejde med pastoratets øvrige to kirker/kirkegårde Ibsker og Bodilsker

 

Vi vil gerne have en imødekommende gravermedhjælper som

·         holder af udendørsarbejde 

·         er en loyal og proaktiv samarbejdspartner

·         er fleksibel og engageret

 

Ansættelse og aflønning sker efter overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fællesforbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Den årlige løn udgør pr. 1/4 2021 for gravermedhjælpere uden gartneruddannelse kr. 267.703, (trin 1) og 275.177 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for personer med gartneruddannelse kr. 307.358 (trin 1) og 316.560 (trin 2). Der sker aflønning på timeløn. Udover løn indbetaler arbejdsgiver pensionsbidrag efter gældende regler.

 

Din ansøgning sendes til Bodilsker menighedsråd på 7570fortrolig@sogn.dk senest torsdag d. 22. feb. 2024.

 

Yderligere oplysning om stillingen kan fås hos graver Mogens Riis Pedersen på telefon 40 10 73 98.

 

Menighedsrådet gør opmærksom på, at der vil blive indhentet straffe- og børneattest.

 

Der afholdes samtaler i uge 9, 2024.